"Atletika" - klub of physical cultureLogo of club

Physical culture or sportпо-русскиin Englishlatviski
SportsmenЛица Спорт и Физкультура happy people
     Klubs ” Atletika“ – sabiedriska organizācija, oficiāli reģistrēta 1991g. Bet, kā klubs pēc interesēm, mēs strādājām kolektīvas sostavā fizkultūras rūpnīca “Rigaselmažs” jau no 1975g.

     Klubs attīstē un propagandē nesportisko fizkultūru. Kas tas ir? Pēc mūsu domām nesportiska fizkultūra ir piemēram tapāt kā bezalkohola vīns. При этом sports fizkultūras attiecība mēs apskatam arī kā žūpība un kultūra alkohola lietošana.

     Jau 1988. gadā mūsu darbību pārorientācijā no sporta – izklaides uz atveseļošanās – profilaktiskām nodarbībām apbalvoja ar sudraba medaļu PSRS Tautsaimniecības Sasniegumu Izstādē.

     1993. gadā klubs kļuva par iniciatoru un par koordinatoru neformālas sabiedrība – “Starptautisks Krievu fizkultūras klubs”. Bet tā kā pēdējos gados sports intensīvi attīstejas, kā citi parādības netikumi. Bet fizkultūra apzinīgi sabruka, kā citi labie un progresīvie darbības veidi. Šodien klubs “Atletika” ir viens no dažiem, kas saglāba fizkultūras tradīcijas un atveseļošanas-profilaktisko nodarbošanās virzieniem.

     Dodot iespēju katram cilvēkam patstāvīgi izlemt, ar ko un kā nodarboties, mēs tiecamies, lai kluba biedri pilnīgi apzinātos, ka sports visās tā izpausmēs ( lai ko par to nestāstīja labu ) – tās, pirmkārt, ir nodarbības uz veselības rēķinu, kaitējot tai, pie kam ne tikai fiziski, bet arī garīgai, intelektuālai un sociālai. Fizkultūra – tās nodarbības cilvēka veselības un sabiedrības kopumā saglabāšanai, nostiprināšanai un attīstībai.

Sports, lai arī tas izplatās, kopumā ir kaitīga un regresīva izpausme, bet fizkultūra, kaut arī pārdzīvo ne labāko savas attīstības periodu, ir derīga un progresīva.
• Kluba pamats kontingents – pieaugušie. Bērni nodarbojas tikai ar vēcākiem;
• Klubā praktiskās nodarbības atļautas personām, kurām ir pietiekošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība, intelektuālā, psiho emocionālā un ētiskā sagatavotība;
• Nodarbību metodes un līdzekļi katram kluba biedram konkrētā situācijā tiek izvēlēta individuāli;

"physical culture or sport" - guide
Explanation of creative idea

Club "Atletika"
LV-1055, Rīga, Baltā-7; t. 7459769, t.m. 9-436-149


guest's book
Loading